Copyright KOZMOSZ '2000
LAST MINUTE AKCIÓ!
Amennyiben október hónapban asztrológia oktatásra  jelentkezik, a tandíjból
50%
kedvezményt adunk!
Felzárkóztatjuk!
Kivonatok a Jung dialógusból

A médiumok által "diktált" könyvek közül a New Age mozgalom medialitása homlokegyenest ellenkezöje a korábbiaknak, amikor is a szellemidézést tartották egyedüli mediális munkának. A mai "csatornák" segítséget nyújtanak eligazodni az élet dolgaiban, mindegyik elmondja, milyen szinten áll ő és a csoportja - mivel ezek nem egyedüli "játékosok", saját tudásuknak megfelelően válaszolnak a kérdésekre.

C.G. Jung munkásságát egyébként a mai amerikai és német New Age követöi továbbfejlesztették, még egy olyan könyv is megjelent, amelyben egy médium értekezik vele a túlvilágról… Jung némely félreértését korrigálja a könyvben.

Kivonatok a "Legújabb Jung-párbeszéd"-böl

Transcendens dialógus C.G.Junggal, Channelin-krónika II. 1987. Dec.-1988.febr.

"Ebböl a dimenzióból szólni az egyén tudatába - ez a nagyszerü feladat tölti el most az életem"

A médium : Mirabell Coudris 6-7- könyvnyi médiálisan átvett párbeszédet jelentetett meg, amelyek a jungi pszichológia követöi szerint is legalább figyelemre méltóak. Levelek tömege érkezett a Phönix-Stúdióba a könyvek megjelentetése után, A Jung-ismerők egyöntetűen azonosították tanáruk és példaképük gondolat- menetét, földi tanai egyértelmü kibővítéséről beszéltek. Persze kritika is elhangzott, egy ilyen ellenvetés:

-Jung soha nem használta volna a "tudatallatti" kifejezést.

Az entitás válasza:
" A definíciókat arra használjuk, hogy mondandónk fontos részeinek a megértés irányában adjunk nyomatékot.
Én személy szerint jelenlegi tartózkodási helyemen ismertem fel, hogy a tudat további differenciálásához egy tudattalan és egy tudat alatti definíciója mélyebben rámutat a különféle funkciók müködésére.Ha felismerjük az alapszínek skáláját, csak akkor leszünk képesek ezeket egyesítve gazdagítani azokat, az alap ismerete kell a kevert színek törvényszerűségeinek megállapításához."

A következö kritika inkább Jung életében történt munkásságára vonatkozott.Egyes vélemények szerint Jung nem határolta el magát a Hitler rezsimtöl. Jung válasza:

"Tisztelet Esküdtszék! Itt C.G.Jung beszél, vagy naívabban kifejezve az ún. C.G. Jung lelke. Mi érdekli Önöket, Uraim, igazán? Hogy szívemből szóljak az Önök szívéhez? Az ember lényege többoldalú. A világ ebböl a sokszínűségböl azonban csak pár gyatra funkciójára kíváncsi, és csak ezeket hajlandó érvényesnek elismerni. Önök tehát éppen most lényem melyik oldalára kíváncsiak? Vagy a bennünk megnyilvánuló Isteni melyik működési formája az Önök szerint egyedül elfogadható? Es melyik nem?? Amennyiben a tudás, vagy értékrendszerük vizsgálata és továbbfejlesztése kijelentésük célja, így szívesen segítségükre vagyok. Amennyiben azonban az ítélkezés az egyetlen indítékuk, így sajnos csalódást kell - és szeretnék is - okozni Önöknek. Nem érzem kötelezőnek, hogy életemet részletesen elmagyarázzam olyan embereknek, akiket csak a spekulációk érdekelnek. Ha viszont Önök képesek az időközben jelentősen gyarapodott tudásanyagomat befogadni, így szíves-örömest átadom lényegét minden érdeklödőnek.Higyjék el, ha mondandómat tartalmilag megértik, többé ilyen jellegű kérdéseket, mint az én náci múltam, nem fognak feltenni, mivel a hasonló behatárolások többé nem lesznek érdekesek az Önök számára. A válasz tisztán tudományos megközelítése az Önök szférájában más módon is kielégíthető, én innen semmi esetre sem teszek vallomást, amely egyébként sem jelentene már semmit.
Tisztelettel, C.G. Jung"

Az elsö könyv megjelenése után a médium-pár meghívást kapott Küstnacht-ba, a Jung utolsó lakóhelyén müködö Jung-Körbe, amely természetesen a kiadott párbeszédek elfogadhatóságát bizonyítja. A Körben még olyanok is vannak, akik Jungot személyesen ismerték.